Warsztaty baletowe

Warsztaty baletowe to zajęcia z gimnastyki i techniki tańca klasycznego na poziomie średniozaawansowanym, adresowane do młodzieży i dorosłych. Taniec klasyczny jest podstawą umożliwiającą pracę w innych technikach tanecznych, wyrabia doskonałą dyscyplinę i koordynację ruchową, uczy harmonii i ładu w tańcu, kształtuje prawidłową postawę, wrażliwość i estetykę.

Continue reading