III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz

8 marca 2015 odbędzie się III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz. Organizatorem turnieju jest ST Akcent Międzybórz, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyborzu.

Turniej odbędzie się przy ul. Wrocławskiej 12 w Międzyborzu. Kierownikiem turnieju jest Katarzyna Drabczyńska, a charakter turnieju indywidualny, punktowy, ogólnopolski. Turniej rozgrywany zgodnie z przepisami PTT. Zgłoszenia par w kategorii 8-9 H, 10-11 H należy przesyłać do 5 marca 2015.

Uczestnicy mogą liczyć na nagrody w postaci dyplomów, pucharów, medali, upominków. Organizator zapewnia bufet i opiekę medyczną.

PROGRAM TURNIEJU
BLOK I godz. 10.00
8-9 G Kombinacja 5T
10-11 H Kombinacja 4T
10-11 D Kombinacja 6T
Pow. 15 E Kombinacja 8T
BLOK II godz. 13.00
8-9 H Kombinacja 4T
12-13 G Kombinacja 5T
10-11 E Kombinacja 6T
14-15 E Kombinacja 8T
Blok III godz. 16.30
10-11 G Kombinacja 5T
12-13 E Kombinacja 8T
12-13 D Kombinacja 8T
14-15 D Kombinacja 8T